Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

Projekto "Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas" iniciatorius - Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga kartu su Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesine sąjunga, įgyvendina šį projektą , siekiant skatinti socialinę partnerystę ir kolektyvinius darbo santykius asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Projekte dalyvauja 11 asmens sveikatos priežiūros įstaigų:

 1. VšĮ Jonavos ligoninė
 2. VšĮ Karoliniškių poliklinika
 3. VšĮ Radviliškio ligoninė
 4. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
 5. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
 6. VšĮ Šilutės ligoninė
 7. VšĮ Ukmergės ligoninė
 8. VšĮ Ukmergės PSPC
 9. VšĮ Vilkaviškio PSPC
 10. VšĮ Vilniaus m. Universitetinė ligoninė
 11. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Projekto pradžia  - 2012- 02- 21

Projekto pabaiga  - 2013- 08- 31

Projekto tikslas

Ugdyti sveikatos priežiūros įstaigų  darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimus,  skatinti  kolektyvinius darbo santykius.

Projekto uždaviniai

 • mokyti  darbdavių ir darbuotojų atstovus  kolektyvinių darbo santykių principų,
 • skatinti kolektyvinių sutarčių įstaigose bei teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymą bei komitetų steigimą.

Įgyvendinimas

Respublikinėje Kauno ligoninėje buvo atlikta anketinė darbuotojų apklausa, kurioje dalyvavo 383 darbuotojai. Darbuotojų buvo klausta ar kolektyvinės sutarties sudarymas įstaigoje pagerintų darbo aplinką ir tarpusavio santykius. 25,3 proc. darbuotojų mano, kad pagerintų, 14,8 proc. mano, kad nepagerintų, o 59,9 proc. proc. neturi nuomonės šiuo klausimu (tai rodo, kad darbuotojai mažai žino apie kolektyvinius darbo principus, kolektyvines sutartis). Tačiau net 77,5 proc. respondentų mano, jog reikia vystyti socialinį dialogą darbo santykiuose. Apklausoje dalyvavę darbuotojai mano, kad socialinis dialogas padėtų ugdyti pasitikėjimą vieni kitais, gerinti bendražmogiškus santykius, siekti bendro susitarimo darbo sąlygų gerinimo klausimais.

Ligoninė,  dalyvaudama projekte „Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas“, siekia pakeisti nusistovėjusią tiek darbdavių, tiek ir darbuotojų nuomonę, skatinti socialinę partnerystę, ugdyti  vieningą komandą, kuri padėtų spręsti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės problemas, gerinti įstaigos veiklą bei darbuotojų darbo sąlygas.

Projekto pagrindinė veikla -  darbuotojų ir darbdavių mokymai, kurių metu  rengiami  kolektyvinių sutarčių, dvišalių komisijų, saugos ir sveikatos komitetų steigimo projektai. Mokymų temos, pasirinktos tikslingai, kad būtų galima įgyvendinti projekto tikslus: mokomasi darbo teisės pagrindų, kolektyvinės sutarties ypatumų sveikatos priežiūros sistemoje, prieštaravimų ir konfliktų valdymo, darbų saugos, interesų suvokimo ir derybų. Šiuo metu įvairiuose mokymuose jau sudalyvavo apie 230 Respublikinės Kauno ligoninės darbuotojų.

Projekto rezultatai

Projekto pabaigoje bus pasirašytos 8 kolektyvinės sutartys, įsteigti 4 Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai, įsteigtos 3 dvišalės komisijos.

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd