Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

Mokamos paslaugos teikiamos:

  • Atvykus be siuntimo ir nesant būtinajai pagalbai. Tuo atveju, jei gydytojas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
  • Jei paciento ar jo įstatyminio atstovo pageidavimo teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ar įstatyminis atstovas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.
  • Pacientas ar jo įstatyminis atstovas pageidauja savo noru ambulatoriškai atlikti diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras.
  • Atvykusiems su siuntimu II-III lygio specialisto konsultacijai ir pageidaujant atlikti I-II lygio tyrimus.
  • Jeigu kreipiasi užsienio pilietis, o tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų mokėjimo tvarka.
  • Kai savo iniciatyva, rekomendavus gydančiam gydytojui, pasirenkami analogiški pagal savo veikimo efektyvumą, bet brangesni vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, negu LR taikomi pagal nustatytas gydymo metodikas.
  • Jei ligonis planine tvarka įrašytas į eilę ambulatorinei arba stacionarinei paslaugai gauti, tačiau pageidauja paslaugą gauti anksčiau ir vaiko tėvai ar kiti įstatyminiai atstovai sutinka už paslaugas sumokėti.

Pacientas ar jo įstatyminis atstovas turi būti informuotas apie galimybę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto fondo apmokamas paslaugas, o pasirinkimas gauti mokamą paslaugą turi būti patvirtinamas paciento ar įstatyminio atstovo parašu paciento medicinos dokumentuose.


E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd